کبریای محمد(صلوات الله علیه) « هيئت زنجیر زنان محله نوبر
شما اینجا هستید:صفحه اصلی » کبریای محمد(صلوات الله علیه)

کبریای محمد(صلوات الله علیه)

                                   کبریای محمد(صلوات الله علیه)

نزهت خلد برین صفای محمد (ص)     فیض جمال اللهی لقای محمد (ص)

کرد خداوند گار عالم وآدم               خلقت کون ومکان برای محمد (ص)

در شب معراج ، سدره از سر اخلاق       بوسه تکریم زد به پای محمد (ص)

دست عنایت زجیب لطف درآمد          شقه گشا گشت از لوای محمد (ص)

ازهمه کون ومکان کسی نشناسد         قدر محمد به جز خدای محمد (ص)

از همه کون ومکان کسی نشناسد        قدر محمدبه جز خدای محمد (ص)

پرتو حق کرد در جهان متجلی            آینه روی حق نمای محمد (ص)

بدر زحسرت شود هلال که خودرا        حلقه کند بر در سرای محمد (ص)

روز ،نشانی زآفتاب جبینش           شب اثر از زلف مشکسای محمد (ص)

مجد وجلال ووقار وشوکت وحشمت      یافته نشات زکبریای محمد (ص)

هرچه صدا،می شودخموش ونماند  درهمه هستی به جزصدای محمد(ص)

از همه انبیا قبای لعمرک              راست نه،جزبر قد رسای محمد (ص)

رفت به راهی که روح هم نتوانست       رفتن آن راه پا به پای محمد (ص)

نغمه جاء الحق است صیت ظهورش     شور هوالله بود نوای محمد (ص)

جزبه حریمش جبین عجزنساید     هست((محمد))بلی گدای محمد(ص)

تمامی حقوق این سایت متعلق به هیئت زتجیر زنان محله نوبر تبریز می باشد.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
بالای سایت