یا عـلی نام تـو « هيئت زنجیر زنان محله نوبر
شما اینجا هستید:صفحه اصلی » یا عـلی نام تـو

یا عـلی نام تـو

یا عـلی نام تـو بردم نـه غمی ماند و نـه همی به ابی انت وامی

گوئیا هیچ غمی به دلم بوده ،نه غمی به ابی انت وامی

توکه ازمرگ وحیات ایـن همه فخری ومباهات علی ای قبـله حاجات

گوئی اون دزد شقی تیغ نیاورده به سمی به ابی انت وامی

گوئی اون فاجعه دشت بلا هیچ نبوده است دراین غم نگشوده است

سینه هیچ شهیدی نخراشیده به سمی به ابی انت و امی

حق اگر جلوه با وجه اتم کرده در انسان کان نه سهل است و نه آسان

به خود حق که تو آن جلوه با وجه اتمی به ابی انت و امی

منکر عید غدیر خم و آن خطبه و تنزیل کر و کور است و عزازیل

با کر و کور چه عیدو چه غدیری و چه خمی به ابی انت و امی

در تولا هم اگر سهو ولایت! چه سفاحت اف براین سم فقاهت

بی ولای علی و آل، چه فقهی و چه شمی به ابی انت و امی

تو کم و کیف جهانی و به کمبود تو دنیا از ثری تا به ثریا

شر و شور است اگر هیچ نه کیفی و نه کمی به ابی انت و امی

آدمی جامع جمعیت و موجود اتم است گر به معنای اعم است

تو بهین مظهر انسان و به معنای اعمی به ابی انت و امی

چون بود آدم کامل غرض از خلقت آدم پس به ذریه عالم

جز شما مهد نبوت نبود چیز مهمی بابی انت و امی

عاشق توست که مستوجب مدح است و معظم منکرت مستحق ذم

وز تو بیگانه نیرزد نه به مدحی و نه ذمی بابی وانت و امی

یا علی خواهمت آن شعشعه تیغ زرافشان هم بدو کفر سرافشان

بایدم این لمعان دیده ندانم،به چه لمی بابی انت و امی (شهریار)

تمامی حقوق این سایت متعلق به هیئت زتجیر زنان محله نوبر تبریز می باشد.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
بالای سایت